System Rejestracji i Oceny Propozycji Audycji Telewizyjnych (ROPAT)  
Wednesday, 26 November 2014
TVP.PL > SYSTEM ROPAT > KARTA TECH-PROD
SYSTEM ROPAT
REJESTRACJA UZYTKOWNIKA
KONKURSY
REGULAMIN SYSTEMU
KARTA TECH-PROD
KOSZTORYS PR. WYK.
POMOC
KONTAKT
 

Dotyczy wyłącznie projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez TVP.

Wypełnienie Karty przeprowadza się we wszystkich nowych projektach, których jednostkowy koszt produkcji przekracza kwotę 50.000,- zł netto. Przy koprodukcjach, jednostkowy koszt produkcji audycji oznacza wkład TVP.


Tryb przekazywania i obiegu dokumentu w Zespole ds. oceny technologiczno-produkcyjnej koncepcji audycji telewizyjnej.

Po akceptacji pomysłu przedstawionego przez Producenta (zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce TVP S.A., w tym w przypadku: obowiązywania kompleksowej oceny ROPAT), następuje wypełnienie Karty technologiczno-produkcyjnej koncepcji audycji telewizyjnej i zebranie wszystkich potrzebnych załączników. 

Po wypełnieniu Karty technologiczno-produkcyjnej koncepcji audycji telewizyjnej obowiązuje następujące postępowanie:

 1. Wypełnioną Kartę wraz z ewentualnymi szczegółowymi załącznikami (dołączonymi w miarę potrzeb) należy złożyć w sekretariacie Agencji Produkcji Telewizyjnej (blok F, pok. 226; tel. kontaktowy 22 387 70 76, 22 387 70 77) lub przesłać wersję elektroniczną przewodniczącemu Zespołu -
  mail: jerzy.bugajski@tvp.pl (inf. dodatkowa: blok F, pok. 311; tel. 601 600 102, 22 547 88 48).
 2. Przewodniczący Zespołu przekazuje członkom Zespołu kopię Karty i niezbędne dokumenty do zaopiniowania.
 3. Po zaopiniowaniu przez Zespół:
  • zaopiniowany oryginał Karty odbiera producent.
   Odbiór Karty następuje w sekretariacie APT lub w sposób uzgodniony z producentem (w szczególności dotyczy producentów zewnętrznych i OTV)
  • kopia Karty pozostaje w Zespole, gdzie jest przechowywana w celu dokonywania analiz, ocen i wniosków
 4. Dalszym działaniem producenta po odbiorze oryginału Karty jest przygotowanie porozumienia i uzgodnienie we właściwej jednostce organizacyjnej TVP (w wyniku negocjacji) ostatecznego kosztorysu i warunków realizacji audycji , zgodnie z obowiązującym tokiem produkcji.

Dokumenty

Instrukcja wypełniania KartyInstrukcja wypełniania Karty
Karta technologiczno-produkcyjna koncepcji audycji telewizyjnejKarta technologiczno-produkcyjna koncepcji audycji telewizyjnej


  Warunki użytkowania portalu | Ochrona danych osobowych użytkowników portalu tvp.pl | Program TVP | Kontakt
© 2005 Copyright 2005 Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. J.P. Woronicza 17, wszelkie prawa zastrzeżone